VÅR INVESTERINGSMETOD

VÅR INVESTERINGSMETOD

Framgångsrika investeringsbeslut och lagen om ”ränta på ränta” baserar sig på objektiv beslutsfattning och att känslor elimineras till förmån för en rationell och disciplinerad process.

Otaliga akademiska studier visar att de som hållit fast i sin investeringsstrategi under både svåra och goda perioder och kunnat hålla huvudet kallt har uppnått klart bättre avkastning än de som alltför mycket försökt följa stämningen på marknaden.

Under vissa perioder är marknaden för optimistisk och värderingar av tillgångsklasser är för höga. Sådana perioder efterföljs för eller senare av perioder med försämrad avkastning.

För att klara av denna utmaning, måste vi kunna objektivt analysera den enorma mängden finansiell data som finns tillgänglig. Detta hjälper oss skapa en klar bild av ekonomins tillstånd och värderingen av olika tillgångsklasser. Strategiska investeringsbeslut fattas och uppföljs av Amplias Investeringskommitté. Kommittéen baserar sina beslut på objektiv marknadsundersökning, som vi delvis producerar själv och delvis beställer hos tredje partier. Vi utmanar så ständigt våra egna antaganden för att säkerställa att vårt omdömme inte blir snedvridet eller felaktigt.

Investeringsbeslut och -råd implementeras på ett kostnadseffektivt sätt, vilket innebär att vi föredrar likvida instrument med låga kostnader. Varje portfölj är unik med sina egna begränsningar och säregenskaper. Detta är centralt för att garantera att portföljen blir skatteeffektiv samt motsvarar kundens behov och önskemål.

Alla våra kunder har individuella målsättningar och behov, därför är också våra lösningar individuella. Vi gömmer oss inte bakom artificiella kundkategorier såsom banker gör, utan tar oss tid för att verkligen förstå våra kunder som individer. Vi skräddarsyr en investeringsstrategi som kunden är bekväm med och som alltid kan anpassas efter livssituationen. Du kan känna Dig trygg med att vi finns där som stöd och att våra råd utgår ifrån Dina och
Din familjs behov.

FLEXIBLA OCH DATABASERADE INVESTERINGSSTRATEGIER SKRÄDDARSYDDA FÖR DIG.

FLEXIBLA OCH DATABASERADE INVESTERINGSSTRATEGIER SKRÄDDARSYDDA FÖR DIG.