ÄR DET SOM STYR OSS

ÄR DET SOM STYR OSS

ÄR DET SOM LEDER OSS

Vi på Amplia tror på öppenhet, transparens och effektivitet. Även om finansbranschen ändrats under de senaste åren tror vi att mycket fortfarande kan förbättras för kunderna.

 

Vi vill förenkla saker och ting för våra kunder, förhindra onödig byråkrati och vara fullt transparenta vilket innebär att vi ger våra kunder rådgivning på ett holistiskt och oberoende sätt. Våra rådgivare är personligt ansvariga för sina kunder och är alltid tillgängliga. Kunden skall alltid veta vad han eller hon betalar för och vem som är kundansvarig: Servicen skall vara opartisk och kundens intresse skall alltid komma i första hand.

 

För att säkerställa detta arbetar vi med ett antal ledande banker och externa rådgivare och skattejurister. Vår öppna arkitektur och transparenta avgiftsstruktur gör det möjligt för oss att alltid erbjuda våra kunder den skräddarsydda service de förtjänar.

Alla partners och anställda på Amplia har flera årtionden av erfarenhet inom internationell finansverksamhet och vi samarbetar enbart med ledande bolag i Schweiz och internationellt. Utgångspunkten i all vår verksamhet är en djup förståelse för våra kunders behov.

 

Diskretion, konfidentialitet och förtroende har traditionellt varit kännetecken för framgångsrikt private banking och är det än i dag. Men enbart detta räcker inte. För att framgångsrikt tjäna våra kunder måste vi utmana oss själva varje dag och ge kunderna en ännu bättre service.

 

Vårt Löfte

  • Vi strävar efter bästa möjliga resultat genom att använda välbeprövade och avancerade investeringsmetoder.
  • Vi ger våra kunder en unik, skräddarsydd service.
  • Vi skall vara våra kunders främsta rådgivare i alla deras finansiella affärer.
  • Vi har en kontinuerlig dialog med våra kunder.

Livet är osäkert och vi kan inte förutsäga vad det kommer att medföra. Vad vi dock kan göra är att planera och förbereda oss. Var och en av oss på Amplia har arbetat i årtionden med både entreprenörer och familjer vars förmögenheter ofta går tillbaka i generationer. Vi är därför unikt medvetna om de utmaningar som förmögna familjer och entreprenörer ställs inför.

 

Som en del av våra skräddarsydda lösningar hjälper vi våra kunder med förmögenhetsplanering och vid generationsskiften. Vi samarbetar med de mest kompetenta oberoende skatterådgivarna och juristerna i Skandinavien, Schweiz, Storbritannien och Luxemburg.

VÅRA PRINCIPER:

Vi accepterar inte dolda avgifter eller provisioner från tredje part och har fullständig pristransparens gentemot våra kunder.

Vi är oberoende av banker.

Amplias förmögenhetsförvaltning underligger schweizisk lag och följer schweiziskt regelverk. Amplia är starkt kapitaliserad och har avancerade compliance- och investeringsprocesser.

FLEXIBLA OCH DATABASERADE INVESTERINGSSTRATEGIER SKRÄDDARSYDDA FÖR DIG.

FLEXIBLA OCH DATABASERADE INVESTERINGSSTRATEGIER SKRÄDDARSYDDA FÖR DIG.