Amplia Strategicertifikat

2019, 2020 och 2021 har Amplia lanserat Strategi Certifikat i diverse nisch investerings teman.

Aktie strategin Nordin Conviction: en aktivt förvaltad, fokuserad portfölj bestående av 10 aktier i Svenska, Finska, Norska och Danska börsbolag med väl beprövad ledning, vars förmåga att förbättra värdeutvecklingen i de bolag de leder vi har stark förtroende för.

Aktie strategin Winning Brands: en aktivt förvaltad global aktieportfölj som söker exponering till ledande internationella storbolag vars varumärke hjälper dem att uppnå monopolistisk avkastning. Winning brands lanserades September 2020.

Aktie strategin Clean Growth: en korg på 20 aktivt förvaltade aktier i bolag som kommer att se en stark tillväxt i framtiden som en följd av nya teknologier, samhällets digitalisation samt en skiftning till allt grönare energi produktion. Fokuset ligger på bolag med starkt miljövänlig inriktning.

Obligations strategin Northern Fixed Income: En väl diversifierad kredit portfölj med hand plockade Nordiska företagsobligationer.

 

Strategicertifikaten förvaltas av Amplia och har utfärdats av ledande finansinstitut med starka kreditbetyg:

Societe Generale Switzerland S.A. (S&P: A, Moody’s: A1) för Nordic Conviction, UBS AG, Zurich (S&P: A+, Moody’s: Aa2) för Wining Brands och Julius Baer & Co. Ltd, Guernsey Branch (Moody’s: A2) för Nordeuropeisk Fast Inkomst.

 

För mera information gällande Amplias AMC certifikat, inklusive regulatoriska document samt substansvärde se linken nedan:

FLEXIBLA OCH DATABASERADE INVESTERINGSSTRATEGIER SKRÄDDARSYDDA FÖR DIG.

ADJUSTABLE AND DATA-BASED INVESTMENT STRATEGIES
TAILORED FOR YOU.