Amplia Strategicertifikat

2019, 2020 och 2021 har Amplia lanserat Strategi Certifikat i diverse nisch investerings teman.

Aktie strategin Nordin Conviction: en aktivt förvaltad, fokuserad portfölj bestående av 10 aktier i Svenska, Finska, Norska och Danska börsbolag med väl beprövad ledning, vars förmåga att förbättra värdeutvecklingen i de bolag de leder vi har stark förtroende för.

Aktie strategin Winning Brands: en aktivt förvaltad global aktieportfölj som söker exponering till ledande internationella storbolag vars varumärke hjälper dem att uppnå monopolistisk avkastning. Winning brands lanserades September 2020.

Aktie strategin Clean Growth: en korg på 20 aktivt förvaltade aktier i bolag som kommer att se en stark tillväxt i framtiden som en följd av nya teknologier, samhällets digitalisation samt en skiftning till allt grönare energi produktion. Fokuset ligger på bolag med starkt miljövänlig inriktning.

 

Strategicertifikaten förvaltas av Amplia och har utfärdats av ledande finansinstitut med starka kreditbetyg:

Societe Generale Switzerland S.A. (S&P: A, Moody’s: A1) för Nordic Conviction och UBS AG, Zurich (S&P: A+, Moody’s: Aa2) för Winning Brands samt Clean Growth.

 

För mera information gällande Amplias AMC certifikat, inklusive regulatoriska document samt substansvärde se linken nedan:

FLEXIBLA OCH DATABASERADE INVESTERINGSSTRATEGIER SKRÄDDARSYDDA FÖR DIG.

ADJUSTABLE AND DATA-BASED INVESTMENT STRATEGIES
TAILORED FOR YOU.