LÄHESTYMISTAPAMME SIJOITTAMISEEN

LÄHESTYMISTAPAMME SIJOITTAMISEEN

Menestyneet sijoituspäätökset ja niin kutsuttu “korkoa korolle” -laki perustuvat siihen että noudatamme tunteiden sijaan rationaalista ja järjestelmällistä prosessia joka vastaa asiakaan pitkän aikavälin sijoitusstrategiaa.

Lukemattomat akateemiset tutkimukset osoittavat, että ne sijoittajat jotka ovat pitäytyneet pitkän aikavälin sijoitusstrategiassaan ovat yleensä menestyneet paremmin kuin ne, jotka ovat luottaneet liiaksi mielikuviin ja tunteisiin.
Toisaalta markkinoilla on aikoja, jolloin sijoittajat ovat ylioptimistisia ja arvopapereiden arvostustasot nousevat kalliiksi. Tällaisia jaksoja seuraa yleensä jakso, jossa tuotot jäävät alle odotusten.

Selvitäksemme markkinoiden heilahteluista, meidän täytyy voida analysoida objektiivisesti suurta määrää käytettävissä olevaa talousdataa. Tämä auttaa meitä muodostamaan selkeän kuvan talouden tilasta ja omaisuusluokkien arvostuksesta. Strategiset sijoituspäätökset tehdään ja seurataan Amplian Sijoituskomiteassa. Komitea pohjaa päätöksensä puolueettomaan markkinatutkimukseen, jota tuotamme itse ja jota saamme kolmansilta osapuolilta. Haastamme omat oletuksemme jatkuvasti ja arvioimme eri mielipiteitä, jotta voisimme varmistua siitä, etteivät näkemyksemme ole vääristyneitä tai virheellisiä.
Sijoituspäätökset ja – suositukset toimeenpannaan kustannustehokkaasti, suosien kustannustehokkaita ja likvidejä instrumentteja. Jokainen salkku on uniikki omine rajoitteineen ja reunaehtoineen. Tämä on tärkeä pitää mielessä, jotta salkusta tuli verotehokas ja että se vastaisi asiakkaan tarpeita.

 

Asiakkaidemme tavoitteet ja tarpeet ovat aina erilaisia, ja siksi ratkaisummekin ovat aina yksilöllisiä. Emme jaottele asiakkaitamme muutamaan keinotekoiseen asiakasprofiiliin, kuten pankit tekevät. Räätälöimämme sijoitusratkaisut muuttuvat asiakkaamme elämäntilanteen mukana. Voit olla varma, että olemme aina tukenasi ja että sinulle tarjotut palvelut perustuvat sinun ja perheesi tarpeisiin.

RÄÄTÄLÖIDYT JA KURINALAISET SIJOITUSSTRATEGIAT JUURI SINUN TARPEISIISI.

RÄÄTÄLÖIDYT JA KURINALAISET SIJOITUSSTRATEGIAT JUURI SINUN TARPEISIISI.