PALVELUMME

Täyden valtakirjan varainhoidossa hoidamme salkkuasi puolestasi yhdessä määrittelemämme suunnitelman mukaisesti. Emme aseta asiakkaitamme ennalta määriteltyihin ja keinotekoisiin “riskiluokkiin”. Tästä syystä tarjoamamme täyden valtakirjan ratkaisut ovat joustavia ja juuri sinun tarpeisiisi räätälöityjä. Täyden valtakirjan salkkuja hoidetaan käyttämämme kvantitatiivisen mallin pohjalta. Näin varmistamme, että sijoituspäätökset hoidetaan järjestelmällisesti, puolueettomasti ja aina sovitun sijoitusstrategian puitteissa.
Sijoitusneuvontamme perustuu vuosikymmenten kokemukseemme sijoitusmarkkinoilta. Hyödynnämme käytössämme olevaa kvantitatiivista mallia myös konsultatiivisessa palvelussamme. Toimintamme on läpinäkyvää ja pankeista riippumatonta. Emme ole sidoksissa perinteisiin allokaatiomalleihin tai tiettyihin omaisuusluokkiin. Haluamme olla aktiivisesti yhteydessä asiakkaisiimme ja käydä vuoropuhelua markkinoista. Mikä tärkeintä, emme ota vastaan kolmansien osapuolten provisioita, voit siis olla varma että neuvontamme on puolueetonta ja sinun etujesi mukaista.

Amplian Strategiasertifikaattien kohderyhmä

Amplia & Co. AG (tästedes ”Amplia”):n Strategiasertifikaatit – verkkosivut ovat tarkoitettuja ainoastaan ammattimaisille sijoittajille, kuten heidän asuinvaltionsa lainsäädäntö ammattimaisen sijoittajan konseptin määrittää. Verkkosivu, jolle yrität päästä, sisältää informaatiota strategiasertifikaateista, joita ei ole hyväksyttyä välittää ei-ammattimaisille sijoittajille Sveitissä tai EEA-alueella. Tätä informaatiota sertifikaateista ei etenkään ole tarkoitettu henkilöille Yhdysvalloissa tai US Person tunnusmerkistön täyttävälle henkilölle USA:n ulkopuolella.

 

Informaatio asiapohjaista, ei kehotusta tuotteen merkitsemiseksi
Strategiasertifikaattien yksityiskohtien ja kuvauksen tarkoitus tällä sivustolla on ainoastaan antaa niistä asiapohjaista informaatiota. Informaation tarkoituksena ei ole kehottaa merkitsemään Sertifikaatteja. Sinun tulisi merkitä Sertifikaattien osuuksia ainoastaan luettuasi niiden uusimman avaintietoesitteen sekä ehdot, kuten MiFiD II – direktiivissä on tarkoitettu.

 

Sijoituksen riskit
Informaatio tällä sivustolla ei sisällä vero- , laki- tai finanssineuvoja. On huomioitava, että sijoittaja voi hävitä kaiken tai osan sijoittamastaan pääomasta, koska Sertifikaattien arvo voi joko nousta tai se voi laskea. Menneisyyden tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Sertifikaatit eivät sovellu kaikille sijoittajille. Näistä syistä johtuen suosittelemme, että konsultoit neuvonantajaasi nähdäksesi, onko sijoitus yhteen tai useampaan Sertifikaattiin sopivaa omalle, henkilökohtaiselle riskiprofiilillesi.

 

Ei taetta tai vastuuta informaation oikeellisuudesta
Amplia ei ota vastuuta tai anna takeita sivuston informaation oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai ajanmukaisuudesta. Tämä siitä huolimatta että sivustolle kokoamamme informaatio tulee lähteistä, joita pidämme luotettavina, ja jotka olemme tarkastaneet parhaamme mukaan.

Olemme kehittäneet mahdollisuuden laittaa pystyyn lyhyellä viipeellä erikoissijoitusrahastoja Luxembourgiin yhdessä suomalaisten partneriemme kanssa. Rahastomme ovat Luxemburgin ja EU:n lainmukaisia ja siten täysin EU-yhteensopivia. Ne tarjoavat sijoittajille yksilöllisesti räätälöidyn, verotehokkaan ja kustannuksiltaan kilpailukykyisen ratkaisun. Yksityishenkilöt, perheyritykset ja instituutionaaliset asiakkaat voivat hyödyntää jo rakentamaamme alustaa perustaakseen private –label rahastoja tarpeidensa pohjalta.

Me työskentelemme tiiviisti arvostettujen ja kokeneiden veroneuvojien ja lakimiesten kanssa niin Sveitsissä, Iso-Britanniassa, Suomessa kuin Ruotsissakin. Päällimmäinen tavoitteemme on puolueettomuus ja läpinäkyvyys. Tämä on myös olennainen osa neuvontaamme: haluamme ohjata asiakkaamme niiden asiantuntijoiden puoleen, joiden olemme havainneet olevan alansa huippuja. Emme vastaanota komissioita tai muita etuuksia partnereiltamme – asiakkaamme etu tulee aina ensin.

Autamme sinua yhdistämään ja turvaamaan perheesi edut säilytyspankkeja ja muita palveluntarjoajia kohtaan. Family office – palvelumme voivat olla hyödyksi sinulle myös silloin, kun haluat suunnitellusti siirtää varallisuutta seuraavalle sukupolvelle tai antaa jokaisen perheenjäsenen asettaa itsenäisiä tavoitteita osuudelleen samalla kun kokonaisuus pidetään hallitusti yhdessä.

Elämme avoimessa ja nopealiikkeisessä maailmassa. Monet asiakkaistamme omistavat kiinteistöjä eri maissa ja usein työ tai muut syyt johtavat tarpeeseen muuttaa maasta toiseen. Amplia on auttanut useita henkilöitä ja perheitä muttoonliittyvien kysymysten ja haasteisteiden kanssa. Käymme mielellämme eri vaihtoehtoja läpi, mikäli muutto maasta toiseen tulee ajankontaiseksi, ja tarjoamme käyttöösi alan johtavat asiantuntijat.

RÄÄTÄLÖIDYT JA KURINALAISET SIJOITUSSTRATEGIAT JUURI SINUN TARPEISIISI.

ADJUSTABLE AND DATA-BASED INVESTMENT STRATEGIES
TAILORED FOR YOU.