VÅRA TJÄNSTER

VÅRA TJÄNSTER

Vi förvaltar din portfölj enligt kriterier som vi definierar tillsammans med dig. Vi placerar inte våra kunder i fördefinierade och artificiella ”riskkategorier”, och våra diskretionära mandat är därför flexibla och skräddarsydda efter dina behov. Vi använder våra kvantitativa modeller för tillgångsallokering vid investeringsbeslut för att säkerställa att processen blir disciplinerad, objektiv och alltid i linje med vårt löfte till dig
Vår rådgivning baseras på årtionden av erfarenhet och de sofistikerade investeringsmodeller vi använder. Vi arbetar transparent och oberoende av banker och är inte begränsade till traditionell allokering eller klassning av tillgångar. Viktigast av allt är att vi inte arbetar på provision från tredje part, vilket betyder att du alltid kan lita på att våra råd är objektiva och har ditt bästa i åtanke.
På kundbegäran har Amplia tillsammans med finska Aval Asset Management grundat ett fondbolag i Luxemburg. Enskilda personer, family offices och institutionella kunder kan använda Amplias fondplattform för att starta egna s.k. “private label” fonder efter behov. Lösningen vi erbjuder vilar på EU-rätt vilket gör våra fonder kompatibla med all EU-lagstiftning. Med fonderna kan vi skapa våra kunder skräddarsydda investeringsstrategier på ett skatteeffektivt och kostnadstransparent sätt.
Vi har ett nära samarbete med de främsta skatterådgivarna och juristerna i Schweiz, Storbritannien, Finland och Sverige. Vår strävan efter objektivitet och transparens styr hela vår förmögenhetsplanering. Vi tar inte emot kommissioner från våra partner: vi vill helt enkelt att Du skall få tillgång till de mest kompetenta specialisterna, oavsett om det gäller skatterådgivning eller investeringsinstrument.
Vi kan hjälpa dig ta tillvara Din familjs intressen gentemot olika depåbanker och andra leverantörer genom att förena era intressen. Family office-tjänster kan även vara användbara i samband med förmögenhetsplanering: när Du vill skydda din förmögenhet för nästa generation eller göra det möjligt för olika familjemedlemmar att uppnå sina personliga mål samtidigt som familjen håller samman.
Vi lever i en allt öppnare och internationellare värld, och många av våra kunder äger bostäder i flera länder eller vill flytta mellan olika länder beroende på sin aktuella livssituation. Vi på Amplia har ofta hjälpt familjer att flytta mellan länder och diskuterar gärna dina alternativ och vad det innebär ekonomiskt. Vi sätter dig i förbindelse med de främsta experterna om tiden har kommit för att flytta till ett nytt land.

FLEXIBLA OCH DATABASERADE INVESTERINGSSTRATEGIER SKRÄDDARSYDDA FÖR DIG.

FLEXIBLA OCH DATABASERADE INVESTERINGSSTRATEGIER SKRÄDDARSYDDA FÖR DIG.