VÅR INVESTERINGSMETOD

VÅR INVESTERINGSMETOD

Framgångsrika investeringsbeslut och lagen om ”ränta på ränta” baserar sig på objektiv beslutsfattning och att känslor elimineras till förmån för en rationell och disciplinerad process.

Otaliga akademiska studier visar att de som hållit fast i sin investeringsstrategi under både svåra och goda perioder och kunnat hålla huvudet kallt har uppnått klart bättre avkastning än de som alltför mycket försökt följa stämningen på marknaden.

Under vissa perioder är marknaden för optimistisk och värderingar av tillgångsklasser är för höga. Sådana perioder efterföljs för eller senare av perioder med försämrad avkastning.

För att klara av denna utmaning och objektivt analysera den enorma mängden finansiell data som finns tillgänglig, använder vi en välbeprövad, regelbaserad kvantitativ modell som utgångspunkt för våra investeringsbeslut. Våra modeller införlivar och analyserar en stor mängd data från makroekonomiska variabler till investeringsklimat och faktorer på företagsnivå. Genom att bearbeta dessa indikatorer erhåller vi signaler som visar oss om vi skall öka, minska eller behålla den nuvarande marknadsexponeringen.

Med dess över 100 variabler används modellen delvis för att definiera allokering mellan olika investeringsklasser för generell marknadsexponering men också för att analysera enskilda sektorer, aktier eller geografiska regioner. Resultatet av detta är en långsiktig och disciplinerad investeringsprocess som bevisat sig över många år.

Alla våra kunder har individuella målsättningar och behov, därför är också våra lösningar individuella. Vi gömmer oss inte bakom artificiella kundkategorier såsom banker gör, utan tar oss tid för att verkligen förstå våra kunder som individer. Vi skräddarsyr en investeringsstrategi som kunden är bekväm med och som alltid kan anpassas efter livssituationen. Du kan känna Dig trygg med att vi finns där som stöd och att våra råd utgår ifrån Dina och
Din familjs behov.

FLEXIBLA OCH DATABASERADE INVESTERINGSSTRATEGIER SKRÄDDARSYDDA FÖR DIG.

FLEXIBLA OCH DATABASERADE INVESTERINGSSTRATEGIER SKRÄDDARSYDDA FÖR DIG.